Verš z Biblie

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.