O farnosti

Vytlačiť

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Nová Baňa je farnosťou Banskobystrickej diecézy a zároveň je sídlom novobanského dekanátu, do ktorého patrí 14 farností.

Celá farnosť je zasvätená Narodeniu Panny Márie a výročná slávnosť posviacky Farského kostola sa slávi v nedeľu pred 8. septembrom. Celodenná Eucharistická adorácia je vždy 8. septembra a 11. novembra.

Okrem samotného mesta Nová Baňa sú súčasťou farnosti aj filiálky Stará Huta a Bukovina. V roku 2008 mala farnosť 8.520 obyvateľov, z toho 6.480 katolíkov.

Život farnosti sa odvíja najmä od spoločného slávenia Eucharistie v kostoloch farnosti: Farský kostol Narodenia Panny Márie z roku 1300, Kostol sv. Alžbety z roku 1391, Kostol sv. Kríža na Kalvárii z roku 1825, Kaplnka Trpiaceho Spasiteľa (banská) z roku 1822, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na mariánskom pútnickom mieste v Kohútove z roku 1869 a filiálne kostoly Ružencovej Panny Márie v Starej Hute z roku 1925 a  sv. Márie Goretti na Bukovine z roku 1995.

Viac o farnosti si môžete pozrieť v histórii.

Súvisiace články

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 12.12.
Liturgický kalendár
  ľubovoľná spomienka
  Guadalupská Panna Mária
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30

Zajtra 13.12.
Liturgický kalendár
  spomienka
  Lucia, panna a muč.
Sväté omše
 Kostol sv. Alžbety 7.00
 Farský kostol 18.00
Ruženec 17.30