O farnosti

Vytlačiť

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Nová Baňa je farnosťou Banskobystrickej diecézy a zároveň je sídlom novobanského dekanátu, do ktorého patrí 14 farností.

Celá farnosť je zasvätená Narodeniu Panny Márie a výročná slávnosť posviacky Farského kostola sa slávi v nedeľu pred 8. septembrom. Celodenná Eucharistická adorácia je vždy 8. septembra a 11. novembra.

Okrem samotného mesta Nová Baňa sú súčasťou farnosti aj filiálky Stará Huta a Bukovina. V roku 2008 mala farnosť 8.520 obyvateľov, z toho 6.480 katolíkov.

Život farnosti sa odvíja najmä od spoločného slávenia Eucharistie v kostoloch farnosti: Farský kostol Narodenia Panny Márie z roku 1300, Kostol sv. Alžbety z roku 1391, Kostol sv. Kríža na Kalvárii z roku 1825, Kaplnka Trpiaceho Spasiteľa (banská) z roku 1822, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na mariánskom pútnickom mieste v Kohútove z roku 1869 a filiálne kostoly Ružencovej Panny Márie v Starej Hute z roku 1925 a  sv. Márie Goretti na Bukovine z roku 1995.

Viac o farnosti si môžete pozrieť v histórii.

Súvisiace články

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 18.2.
Liturgický kalendár
  1. pôstna nedeľa
  Gertrúda Comensoli, reh.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00, 9.30, 11.00, 18.00
  Stará Huta 8.30
  Bukovina 9.30
 
  
 

  

Zajtra 19.2.
Liturgický kalendár
  féria
  Konrád, pust.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00