Požehnania

Vytlačiť

Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života (SC, 60). Sväteninami ustanovenými Cirkvou, sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha (KKKC, 351).

Požehnávanie osôb

Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii. Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Božiu prozreteľnosť.

Požehnania v našej farnosti

Náboženské predmety sa u nás požehnávajú na 1. nedeľu mesiaca pri prvonedeľnej pobožnosti o 14.30 hod. vo Farskom kostole. Pred začatím pobožnosti ich môžete položiť na bočný oltár Panny Márie.

Iné požehnania si dohodnite s kňazom pred alebo po sv. omši, prípadne na fare.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 18.6.
Liturgický kalendár
  féria
  Cyriakus a Paula, muč.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00

Zajtra 19.6.
Liturgický kalendár
  ľubovoľná spomienka
  Romuald, opát
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30