Katolícky pohreb

Vytlačiť

"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk" (KKC 1683).

Čo je katolícky pohreb

Zosnulý bol na zemi členom Cirkvi a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský (cirkevný) pohreb.

Kresťanské pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).

Vybavovanie pohrebu v našej farnosti

Pozostalí bez dlhého odkladania prídu na faru nahlásiť pohreb osobne a s kňazom dohodnú termín pohrebu. Je potrebné, aby priniesli čitateľný List o prehliadke mŕtveho a treba uviesť, či zosnulý bude pochovaný do zeme alebo bude po obrade prevezený na kremáciu. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti nepochováva.

V našej farnosti býva pohreb buď s pohrebnou sv. omšou v Dolnom kostole sv. Alžbety v Novej Bani, alebo je celý obrad na cintoríne v Dome smútku. Prosíme, aby ste o sv. omšu v deň pohrebu nežiadali, pokiaľ zosnulý vôbec nepraktizoval kresťanský život, prípadne dlho nepristúpil k sviatostiam. Svätá omša za zosnulého môže byť odslúžená v inom termíne.

Zvonenie a spev sa vybavujú pri nahlásení pohrebu na fare. Zvoní sa 1 krát na oznámenie smrti, a potom vždy o 10.00 hod. a  14.00 hod. až do chvíle pohrebu.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 24.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Gerhard Sagredo, Bystrík
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00

Zajtra 25.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Kleofáš
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30