Vytlačiť

Bukovina

Na Bukovine je najstaršou stavbou malá prícestná kaplnka u Štefankov z roku 1890, postavená v neogotickom slohu a opravená v roku 2010. Obyvatelia osady si v roku 1923 postavili drevenú zvonicu s  novým zvonom. Na zvoničke bol veľký plechový korpus ukrižovaného Krista, a práve tu sa obyvatelia osady mnohé roky schádzali na spoločnej modlitbe. Na Bohoslužby však chodievali do Novej Bane, neskôr aj do Starej Huty.

V roku 1994 začali so stavbou Kostola svätej Márie Goretti, ktorý 6. júla 1995 posvätil banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Od tejto chvíle sa aj na tomto mieste začala sláviť sv. omša.

Významnou udalosťou pre Bukovinu bola dňa 22.8.2011 nepochybne aj primičná sv. omša rodáka – novokňaza Milana Tomagu, pri ktorej požehnal mramorovú sochu Ježiša pod krížom.

Stará Huta

Vznik osady  Sklená Huta, neskôr premenovanej na Starú Hutu, sa spája s počiatkami sklárskeho remesla. Tu, podľa zmluvy so štiavnickou komorou zo 4. 6. 1630, postavil sliezsky sklár Michal Ulmb skláreň, pri ktorej vznikla nová osada.

Podľa súpisu pamiatok stála v Starej Hute v roku 1814 prícestná kaplnka, postavená v barokovo-klasicistickom slohu. Na jej mieste dnes stojí Kostol Ružencovej Panny Márie, postavený v rokoch 1922-1925 a posvätený v nedeľu 10. mája 1925.   Moderná urbanizácia a výstavba nového sídliska však spôsobili, že v 80-tych rokoch prešla veľká časť obyvateľov Starej Huty bývať do Novej Bane. Kostol N. Baňa - Stará Huta

 

 

 

 

Foto: M. Macko, M. Pirháč.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 24.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Gerhard Sagredo, Bystrík
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00

Zajtra 25.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Kleofáš
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30